اخبار

Jan 15th آسا راد در استرالیا

خبر عالی برای هموطنان عزیزمان در کشور استرالیاما شعبه ای جدید در کشور استرالیا راه اندازی نمودیم تا بتوانیم به هموطنان خود در اروپا نیز خدمات رسانی کنیم  تاسیس شعبه هایی از شرکت در تمام کشور ... ادامه مطلب »

Jan 15th آسا راد در کشور سوئد

خبر عالی برای هموطنان عزیزمان در کشور سوئدما شعبه ای جدید در کشور سوئد راه اندازی نمودیم تا بتوانیم به هموطنان خود در اروپا نیز خدمات رسانی کنیم  تاسیس شعبه هایی از شرکت در تمام کشور های جهان ... ادامه مطلب »