هاست خارج از کشور cpanel

فنلاند

AF200mb

هاست ارزان • میزان فضا200mb • ترافیک10000mb • تعداد دیتابیس1 • تعداد ساب دامنه1 • تعداد پارک دامنه1 • تعداد ایمیل2


AF500mb

هاست ارزان • میزان فضا500mb • ترافیک15000mb • تعداد دیتابیس2 • تعداد ساب دامنه3 • تعداد پارک دامنه2 • تعداد ایمیل3


AF1000mb

هاست ارزان • میزان فضا1000mb • ترافیک120000mb • تعداد دیتابیس2 • تعداد ساب دامنه2 • تعداد پارک دامنه1 • تعداد ایمیل3


AF2000mb

هاست ارزان • میزان فضا2000mb • ترافیک90000mb • تعداد دیتابیس2 • تعداد ساب دامنه2 • تعداد پارک دامنه2 • تعداد ایمیل5


AF5000mb

هاست ارزان • میزان فضا5000mb • ترافیک20000mb • تعداد دیتابیس3 • تعداد ساب دامنه3 • تعداد پارک دامنه5 • تعداد ایمیل8